Cyfrowe systemy monitoringu i dozoru video
Instalacja i eksploatacja

Kamery internetowe firmy :


AXIS Communications

Oprogramowanie steruj¹ce :


Netavis Observer II


Milestone XProtect


ppu POLA jest partnerem :


SOFTEX Data SA

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...